Velkommen til jordbrug.it

Alt materiale kan frit downloades og bruges på eget ansvar. Download virker i Chrome - ikke i Explorer. Klik og download. Klik for instruktions videoer på YouTube

Vejlby

Betingelser for brug af værktøjer og materialer på hjemmesiden jordbrug.it
jordbrug.it stiller værktøjer og materialer gratis til rådighed for brugeren. Indholdet på hjemmesiden er tænkt som generel information og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning.
Jordbrug.it fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, der skyldes eller er en følge af brugen af værktøjer og materialer fra jordbrug.it. Jordbrug.it kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, systemnedbrud, skader som følge af computer-virus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.
Jordbrug.it fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i værktøjer og materialer på jordbrug.it, herunder tekst, vejledninger, dokumenter mv. Jordbrug.it giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold.